Czytelnia cyfrowa

CZYTELNIA CYFROWA
 

ZBIORY ZDIGITALIZOWANE

na płytach CD dostępne na miejscu w Bibliotece

>>> Spis zbiorów w formacie .pdf  <<<

 

 

Starodruki

Abrege chronologigue de L'istoire ecclesiastique, contenant... A Paris: chez Herrissant Flis Libraire (1768)

Colardeau Ch. - Ouvres de Colardeau Cz.1 (1779)

Colardeau Ch. - Ouvres de Colardeau Cz.2 (1779)

Hogrewe P. - Miernictwo woienne  Cz.1 (1790)

Hogrewe P. - Miernictwo woienne  Cz.2 (1790)

Kluk Krzysztof - Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych... T.2 (1788)

Kluk Krzysztof - Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie... T.1 (1781)

Kołłątaj Hugo - Do Stanisława Małachowskiego (...) listów kilka. Cz.1  (1788)

Konarski Stanisław - O skutecznym rad sposobie. Cz.1 (1760)

Konarski Stanisław - O skutecznym rad sposobie. Cz.2 (1761)

Konarski Stanisław - O skutecznym rad sposobie. Cz.3  (1762)

Konarski Stanisław - O skutecznym rad sposobie. Cz.4  (1763)

Ostrowski Teodor - Dzieie y prawa Kościoła polskiego. T.1 (1793)

Ostrowski Teodor - Dzieie y prawa Kościoła polskiego. T.2 (1793)

Ostrowski Teodor - Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego. T.1 (1784)

Ostrowski Teodor - Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego. T.2 (1784)

Rubczyński Marcin - Głos Pana kruszącego cedry libańskie  (1768)

Piramowicz Grzegorz - Dykcyonarz starożytności dla szkół narodowych (1779)

Popławski Antoni - Zbiór niektórych materyi politycznych (1774)

Świtkowski Piotr - Budowanie wieyskie  (1793) [część 1]

Świtkowski Piotr - Budowanie wieyskie  (1793) [część 2]

Tasso Torquato - Jerusalem delivree. T.1 (1788)

Zaborowski Ignacy - Jeometrya praktyczna [część 1 ] (1786)

Zaborowski Ignacy - Jeometrya praktyczna [część 2 ] (1786)

Zbiór niektórych materyi politycznych (1774)

 


Sandomiriana (rękopisy)
 

Kamocka Halszka - Rękopis [część 1]

Kamocka Halszka - Rękopis [część 2]

Kamocki Janusz - Gucio idealny (wiersz)

Kamocki Janusz - Legenda o Pieprzówkach

Kamocki Janusz - Wielka wojna (wiersz)

Pamiątka od ojca (wiersze)

Trzcińska Aniela - Zbiór modłów do Boga (1837 r.)

 

Sandomiriana (starodruki)

Bartołt Jakób - Corona decenni explanationi theol... (1728)

Busenbaum Herman S.J. - Medulla Theologiae moralis... Sandomiriae (1753) [część 1]

Busenbaum Herman S.J. - Medulla Theologiae moralis... Sandomiriae (1753) [część 2]

Preiss Franciszek Erazm - Examen Trinum Ordinatorum Aprobandorum... Sandomiriae (1776)

Preiss Franciszek Erazm - Examen Trinum Ordinatorum Aprobandorum... Sandomiriae (1776)Sandomiriana: Wydawnictwa zwarte (XIX - XX w.)
 

50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sandomierzu 1881-1931

Bastrzykowski Aleksander - Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła [część 1]

Bastrzykowski Aleksander - Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła [część 2]

Bastrzykowski Aleksander - Monografia historyczna parafji Góry Wysokie [część 1]

Bastrzykowski Aleksander - Monografia historyczna parafji Góry Wysokie [część 2]

Bastrzykowski Aleksander - Monografia historyczna parafji Góry Wysokie [część 3]

Bastrzykowski Aleksander - Monografia historyczna parafji Jankowice Kościelne [część 1]

Bastrzykowski Aleksander - Monografia historyczna parafji Jankowice Kościelne [część 2]

Bastrzykowski Aleksander - Monografia historyczna parafji Jankowice Kościelne [część 3]

Bastrzykowski Aleksander - Monografia historyczna parafji Jankowice Kościelne [część 4]

Chądzyński Jan Napomucen - Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza [część 1]

Chądzyński Jan Napomucen - Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza [część 2]

Chmielnicki Stanisław - Wieś i parafja Olbierzowice

Długosz Jan - Bitwa Grunwaldzka

Fudalewski Władysław - Kunów nad Kamienną

Fudalewski Władysław - Miasto Opatów

Fudalewski Władysław - Mowy przygodne, jako pamiatka po okolicy

Gajkowski Jan - Benedyktynki sandomierskie [część 1]

Gajkowski Jan - Benedyktynki sandomierskie [część 2]

Gajkowski Jan - Gdzie dyabeł nie może, tam babę pośle

Gomółka Mikołaj - Melodje na Psałterz Polski [część 1]

Gomółka Mikołaj - Melodje na Psałterz Polski [część 2]

Górski Edward - Diecezjalne Muzeum Sandomierskie

Górski Edward - Przewodnik po Katedrze Sandomierskiej

Grelewski Stefan - Wyznania protestanckie i sekty religijne [część 1]

Grelewski Stefan - Wyznania protestanckie i sekty religijne [część 2]

Grillparzer Franciszek - Klasztor pod Sandomierzem

Gruszecki Artur - Tatarzy w Sandomierskiem [część 1]

Gruszecki Artur - Tatarzy w Sandomierskiem [część 2]

Grzymała - Siedlecki Adam - Cud Wisły

Haduch Henryk - Kazania wygłoszne na Synodzie Sandomierskim w 1923 r.

Halecki Oskar - Zgoda sandomierska 1570 r. [część 1]

Halecki Oskar - Zgoda sandomierska 1570 r. [część 2]

Halecki Oskar - Zgoda sandomierska 1570 r. [część 3]

Ilcewicz J. - Koło Przyjaciół Żołnierza w Sandomierzu

Jachimecki Zdzisław - Mikołaj Gomółka i jego poprzednicy w historii muzyki polskiej

Kaden-Bandrowski Juliusz - Bitwa pod Konarami

Kalendarz na rok 1939 (własność E. D. udostępniona MBP)

Kamocka Halszka - Szło ku mnie szczęście

Kamocki Janusz Saryusz - Pierwsze ostatnie (1919)

Kamocki Witold - Pamięci Jana Kauna

Kamocki Witold - Przędza

Karczewska-Grabias Wiesława - Czas spełnionych marzeń (fragment)

Karpowicz Stanisław - Spis łuskoskrzydłych ziemi Sandomierskiej. I.

Katalog Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 1937  [część 1]

Katalog Biblioteki Publicznej w Sandomierzu 1937  [część 2]

Knothe Apolinary - Wiersze o Sandomierzu

Koseła Roman - Wybrane artykuły prasowe

Koseła Roman - O dawnych pomiarach Sandomierza

Koseła Roman - Sandomierka. Legendy Ziemi Sandomierskiej

Koseła Roman - Sandomierskie strony

Koseła Roman - W Sandomierzu po klęsce pod Słupczą

Koseła Roman - Z metryk prafji św. Pawła na Starym Sandomierzu

Koseła Roman - Żołnierze Kościuszkowcy zmarli w Sandomierzu

Kostrzewski Franciszek - Pamiętnik [część 1]

Kostrzewski Franciszek - Pamiętnik [część 2]

Koszarski Kazimierz - Dożynki sandomierskie

Kwiatkowski Jan - Kiedy spodziewać się należy wezbrań Wisły

Kwiatkowski Jan - Nazwy Sandomierza i San według dawnych map

Kwiatkowski Jan - Ruch żeglugowy na najbliższych od Sandomierza odcinkach rzek Wisły i Sanu

Kwiatkowski Jan - Ujście Sanu a Sandomierz

Kwiatkowski Jan - Wezbrania Wisły pod Sandomierzem na tle powodzi z roku 1934

Kwiatkowski Jan - Wisła pod Sandomierzem

Kwiatkowski Jan - Wyniki spostrzeżeń wodowskazowych

Kwiatkowski Jan - Zamek wsród koryta Wisły pod Zawichostem

Laskowski W. (red.) - Sandomierskie wydawnictwo jubileuszowe PUR

Lemiesz Stanisław - Nasze miasta

Ligęza Mikołaj - Pisma

Moszyński Jerzy - Kilka słów przestrogi do włościan Ziemi Sandomierskiej

Na ruiny! : na rzecz restauracyi pamiątkowej świątyni w Sandomierzu [część 1]

Na ruiny! : na rzecz restauracyi pamiątkowej świątyni w Sandomierzu [część 2]

O dobroczynności słów kilka

O Sandomierzu! starcze siwobrody...

Patkowski Aleksander - Sandomierskie Góry Świętokrzyskie

Patkowski Aleksander - Sandomierz

Patkowski Aleksander - Umysłowość i artyzm Henryka Sienkiewicza

Pajzderska Helena (Hajota - pseud.) - Ostatnia butelka

Pajzderska Helena (Hajota - pseud.) - Ślubna obrączka

Piątkiewicz Fr. Jan - Wyniki doświad. polowych i prac Rol. Zakł. Dośw. w Zdanowie - rok 1933

Pietraszewski Józef - Przewodnik po Sandomierzu i okolicy

Pietraszewski Józef - Sandomierz. 10 widoków piórkowych

Pietraszewski Józef - Sandomierz. Przewodnik po mieście

Podkowińska Zofia - Zbiór wykopalisk Muz. Ziemi Sandom.  P.T.K. w Sandomierzu

Polankiewicz Bolesław, Pietraszewski Józef - Widoki Sandomierza

Pracki Tadeusz - Stan hig. - sanit. szkół powsz. pow. Sandomierskiego w r. 1923/24

Program nauk Męskiej Szkoły Filologicznej w Sandomierzu

Projekt sprawozdania z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1912

Projekt sprawozdania z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1913

Rawski Józef - Wykazy świętopietrza i dziesięciny (...) w archidiakonacie sandomierskim

Rokoszny Józef - Karol Frycz

Rokoszny Józef - Święte Pamiątki Sandomierza

Rokoszny Józef - Troski Wojciecha Górskiego biskupa kieleckiego o seminaryum duchowne

Sandomierskie. Wydawnictwo Jubileuszowe PUR. Pod red. Wacława Laskowskiego.

Spis duchowieństwa i parafij Diecezji Sandomierskiej  1934  [część 1]

Spis duchowieństwa i parafij Diecezji Sandomierskiej  1934  [część 2]

Spis duchowieństwa i parafij Diecezji Sandomierskiej 1946 r.

Sprawozdanie dyrekcji Państw. Gimnazjum w Sandomierzu za lata szkolne 1915/6 do 1923/4

Sprawozdanie Tow. Muzyczno-Dramatycznego w Sandomierzu za rok 1909

Sprawozdanie z działalności Tow. Bibl. Publ. w Sandomierzu w 25-cioleciu 1906-1931 roku

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1908

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1909

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1910

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1911

Sprawozdanie z działalności Tow. Straży Ogniowej Ochotniczej w Sandomierzu za rok 1907

Sprawozdanie z działalności Tow. Straży Ogniowej Ochotniczej w Sandomierzu za rok 1913

Sprawozdanie z działalności Zakładu Dośw. i Ogniska Kultury Rolnej w Zdanowie za rok 1926

Sprawozdanie z działalności Zakładu Dośw. i Ogniska Kultury Rolnej w Zdanowie za rok 1933

Sprawozdanie z działalności Zakładu Dośw. i Ogniska Kultury Rolnej w Zdanowie za rok 1937

Statut Resursy w Sandomierzu

Świątobliwe życie (...) Zofiej z Granowa Sieniawskiej [część 1]

Świątobliwe życie (...) Zofiej z Granowa Sieniawskiej [część 2]

Ustawa towarzystwa pożyczkowowo-oszczędnościowego w Sandomierzu

Wańkowicz Melchior - C. O. P. [część 1]

Wańkowicz Melchior - C. O. P.  [część 2]

Wiącek Wojciech - Co zrobiono na Wiśle za czasów wolnej Polski w powiecie Sandomierskim

Wiśniewski Jan - Adam Prosper Burzyński [część 1]

Wiśniewski Jan - Adam Prosper Burzyński [część 2]

Wiśniewski Jan - Bajki

Wiśniewski Jan - Biskupi sandomierscy

Wiśniewski Jan - Dekanat sandomierski

Wiśniewski Jan - Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 [część 1]

Wiśniewski Jan - Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 [część 2]

Wiśniewski Jan - Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 [część 3]

Wiśniewski Jan - Seminarjum Duchowne rzym.- katol. w Sandomierzu 1820-1920

Wiśniewski Jan - Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu stycz. 1863 r.  [część 1]

Wiśniewski Jan - Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu stycz. 1863 r.  [część 2]


Sandomiriana: Czasopisma i wydawnictwa ciągłe (XIX-XX w.)
 

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok I (1908) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok I (1908) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok I (1908) [część 3]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok II (1909) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok II (1909) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok III (1910) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok III (1910) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok III (1910) [część 3]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok IV (1911) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok IV (1911) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok IV (1911) [część 3]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok IV (1911) [część 4]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok V (1912) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok V (1912) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok V (1912) [część 3]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok VI (1913) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok VI (1913) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok VI (1913) [część 3]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok VII (1914) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok VII (1914) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok VIII (1915)

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok IX (1916) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok IX (1916) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok IX (1916) [część 3]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok X (1917) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok X (1917) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok X (1917) [część 3]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok XI (1918) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok XI (1918) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok XV (1922) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok XV (1922) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok XVIII (1925) [część 1]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok XVIII (1925) [część 2]

Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rok XXII (1929)

Okólnik 1930 r., nr 10

Pamiętnik Świętokrzyski rok 1930 [część 1]

Pamiętnik Świętokrzyski rok 1930 [część 2]

Sandomierski Ruch Regjonalny 1935 r., r. V, z. 2

Sandomierski Ruch Regjonalny 1936 r., r. VI, z. 1

Spójnia 1918 r., nr 7-8

Ziemia Sandomierska 1929 r., nr 14

Ziemia Sandomierska 1935 r., nr 17

 

Inne (XIX - XX w.)

Arystofanes - Chmury

 


 

ZAŁĄCZNIKI:

Wyszukaj w katalogu on-line

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny