KLUB MIŁOŚNIKÓW SANDOMIERZA

27-600 Sandomierz ul. Parkowa 1

NIP 864-16-73-180, REGON 291156699

KONTO: PKO BP O/SANDOMIERZ

39 1020 4926 0000 1302 0037 3456

E-MAIL: mbp.sandomierz@poczta.onet.pl

 

Od 1960 roku istnieje w Warszawie Klub Miło­śników Sandomierza. Członkami Klubu są mieszkań­cy Warszawy. Z Sandomierzem związani są uczuciowo. W Sandomierzu się urodzili, chodzili do szkół. Tutaj mają krewnych, przyjaciół i znajomych. Pro­blemy związane z tym miastem są im zawsze bliskie.


Od 10 lat przewodniczącą klubu jest Wanda Madejczyk, polonistka, poetka i wielka przyjaciółka San­domierza. To ona była inspiratorka powstania Klubu Miłośników Sandomierza. Wspólnie z Aleksandrą Abram zorganizowały grupę inicjatywną, która podjęła de­cyzję powołania Klubu Miłośników Sandomierza. Członkowie Klubu Waldemar Białousz i Artur Juszczak opracowali statut, który przyjęto na zebraniu w dniu 15 października 1999r. Zasadniczym celem Klubu jest:

 

- podejmowanie przedsięwzięć mających popularyzowanie wiedzy o Sandomie­rzu i regionie

- prezentowanie naukowego i kulturowe­go dorobku mieszkańców Sandomierza i regionu

- propagowanie twórczości kulturalnej i naukowej związanej z Ziemią Sando­mierską

- przedstawianie walorów turystycznych i przyrodniczych Sandomierza

- współpraca z władzami samorządowymi i administracyjnymi miasta, powiatu sandomierskiego oraz województwa świętokrzyskiego


2.02.2000r. Klub został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

 

Aleksandra Abram

Źródło: Sandomierzanin. Numer okazowy z 2000 r.

 

 

Wyszukaj w katalogu on-line

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny