KOLEKCJA śp. dr JANUSZA KAMOCKIEGO

 

 

Dr Janusz Kamocki – Honorowy Obywatel Sandomierza, wybitnym etnograf, badacz kultury i obrzędowości regionu sandomierskiego, krewny Witolda Kamockiego, jednego z założycieli Biblioteki, współtwórcy lokalnego pisma „Sandomierzanin” , przekazał w darze do zbiorów biblioteki ponad 200 wydawnictw książkowych i dokumenty prywatne.

 

24 września 2020 roku dyrektor MBP Barbara Rożek i kierownik Czytelni MBP w Sandomierzu w krakowskim mieszkaniu Darczyńcy odebrały cenne książki wśród których znalazły się : 1 starodruk, kilkadziesiąt pozycji z XIX w. i początków XX w., judaiki ( literatura żydowska ok. 40 wol.) w tym Tora tłumaczona na język polski oraz inne wydawnictwa z zakresu etnografii, historii, literatury, geografii.


Wszystkie książki po zainwentaryzowaniu zostały włączone do kolekcji zapoczątkowanej przez zbiory prof. Zbigniewa Kabaty – też Honorowego Obywatela Sandomierza.

Zbiory obu kolekcji po remoncie siedziby Biblioteki będą prezentowane w ramach Działu Zbiorów Specjalnych MBP w Sandomierzu.

Serdecznie dziękujemy Panu dr Januszowi Kamockiemu w imieniu Burmistrza Sandomierza Marcina Marca i Biblioteki za cenne dary książkowe dla mieszkańców naszego miasta.

 

 

Najcenniejsze, wybrane książki z kolekcji Janusza Kamockiego

 

Starodruk i dzieła wydane w XIX i na początku XX wieku

 

1. Rubczyński Marcin. Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie albo Rekollekcye Osobom

Zakonnym służące ….Na dziesięć podzielone y powtornie wydane.. W Berdyczowie, Roku Wcielonego Słowa Boskiego 1768. W Drukarni Karmelu Fortecy

Najświętszej Maryi Panny

2. Bądż Wola Twoja. Modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca…..ku czci i chwale Ukrzyżowanego Chrystusa. Z różnych źródeł zebrała Józefa Kamocka.

Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, 1892.

3. Czcińska Aniela. Zbiór modłów do Boga. Rękopis z 1830 r.

4. Wędrówki Oryginała z rękopisu Nieznajomego AUTORA. Drukiem ogłoszone przez Józefa Korzeniowskiego. Wilno : Drukiem Józefa Zawadzkiego, 1848.

5. Wybór najciekawszych i najnowszych podróży . Pod red. M. Dembińskiego. Warszawa : Nakładem F.S. Dmochowskiego, 1830.

6. Taaso Torquat. Goffred albo Jeruzalem wyzwolona. Przekładania Piotra Kochanowskiego…Wrocław : U Wilhelma Bogumiła Korna, 1820.

7. Oeuvres du comte De Maistre. Bruxelles : Societe Typographique Belge, 1839.

8. Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany. Pod red. J.M. Bazewicza. Warszawa : Wydawnictwo J.M. Bazewicza, 1907.

9. Kutrzeba Stanisław. Historya ustroju Polski w zarysie. Wyd. 2. Lwów : Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, 1908.

10. Kossak Wojciech. Wspomnienia. Kraków : Nakład G. Gebethner i Spółki, 1913.

11. Śpiewniczek młodzieży Polskiej . Opracował W. Świerczek. Kraków : Nakładem Ks. Misyonarzy, 1923.

12. Galicz Jan. Generał Józef Bem. Jego życie i czyny. Cieszyn : Nakładem Macierzy Polskiej Ks. Cieszyńskiego, 1927XX I XXI wiek

 

1. Gruitrooy Gerhard. Renoir. Mistrz Impresjonizmu. Warszawa : Wydawnictwo Penta, 2000

2. America the beautiful in the words of John F. Kennedy. Wisconsin : Counrty Beatiful Foundation, 1964.

3. Jan Matejko. Szkice – studia ...Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1957.

4. Matejko. Obrazy olejne. Wybór ilustracji Krystyna Sroczyńska,. Warszawa : Arkady, 1998.

5. Spis Rodzin wojskowych wywiezionych do ZSRR. Warszawa : Kancelaria Rzeczypospolitej Polskiej, 2014.

6. Wołyń czasu zagłady 1939-1945. Informator wystawy. Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2008.

7. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie w latach 1946-1955. Kraków : Instytut Pamięci Narodowej, 2008.

8. Tarnowska Maria. Przyszłość pokaże..Wspomnienia. Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2012.

9. Kamocki Janusz. Egzotyczne podróże etnografa. Azjatyckie wędrówki i poszukiwania polskich zesłańców w ZSRR. Krzeszowice : Wydawnictwo Kubajak, 2015.

 

Judaica

 

1. Jeske-Choiński Teodor. Historja Żydów w Polsce. Warszawa : Nakładem Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, 1919.

2. W sprawie polsko-żydowskiej….Lwów : Nakładem Komisyi Rządzącej we Lwowie, 1919.

3. Międzynarodowy Żyd. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Poznań : Nakładem Księgarni Społecznej, 1922.

4. Trzeciak Stanisław. Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). Warszawa : Księgarnie Gebethner i Wolff, 1936.

5. Greenwald Z. Bramy Halachy. Religijne prawo żydowskie. Kraków : Stowarzyszenie Pardes , 2005.

6. Tora. Księga 1, Bereszit. Kraków : Fundacja Ronalda S. Laudera, 2001

7. Tora. Księga 2, Szemot. Kraków : Fundacja Ronalda S. Laudera, 2003

8. Tora. Ksiega 3, Wajikra. Kraków : Fundacja Ronalda S. Laudera, 2005

9. Tora. Księga 4, Bemidbar. Kraków : Fundacja Ronalda S. Laudera, 2005

10.Tora. Księga 5, Dewarim. Kraków : Fundacja Ronalda S. Laudera, 2006

Wyszukaj w katalogu on-line

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny