Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

historia

Czcionka:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu swą blisko stuletnią działalnością wpisała się na stałe w karty dziejów miasta. Początki biblioteki sięgają roku 1906 i związane są  porewolucyjną odwilżą, kiedy to na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego powstawały liczne organizacje społeczno-polityczne. Wśród nich utworzono także Sandomierskie Kolo Macierzy Szkolnej, którego sekcja czytelnictwa z inicjatywy ks. Jana Gajkowskiego 20 listopada 1906 r., powołała do życia Bibliotekę Miejską im. Jana Długosza.

Zasadniczą działalność biblioteka rozpoczęła jednak w kwietniu 1907 r. i tę datę umownie przyjmuje się za datę powstania biblioteki. W chwili otwarcia księgozbiór biblioteki liczył 800 woluminów, a po pierwszym roku działalności już prawie 1500, z którego korzystało 201 czytelników.

Lata zaborów i okres I wojny światowej to w działalności biblioteki czas wielu trudności, które z krótkimi przerwami w pracy biblioteka kierowana przez powstałe w 1909 r. Towarzystwo Biblioteki Publicznej i Czytelni im. Jana Długosza przezwyciężyła wchodząc w niepodległość z siedmiotysięcznym księgozbiorem. W pierwszym roku po odzyskaniu niepodległości biblioteka dokonała 16.800 wypożyczeń, co było rekordową liczbą od czasu powstania placówki. Pierwszą siedzibą biblioteki przez krótki okres był dom prywatny w Rynku, skąd przeniesiono ją do Domu Długosza, a w lipcu 1911 r. do pomieszczeń przy ulicy Zamkowej, w których pracowano do wybuchu II wojny światowej.

Wojna przerwała działalność biblioteki, ale księgozbiór niemalże w całości udało się uratować. Już w kwietniu 1945 r. biblioteka wznowiła działalność z siedzibą w Ratuszu. W 1947 r. dysponowała księgozbiorem liczącym 9.200 woluminów.

W 1955 roku Miejska Biblioteka połączyła się z Powiatową Biblioteką i do czasu reformy administracyjnej funkcjonowała jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  w Sandomierzu.

W 1956 r. po raz kolejny zmieniona została siedziba biblioteki. Tym razem, przeniesiono ją do Kamienicy Oleśnickich, gdzie działała do 1995 r. Obecnie MBP mieści się w pawilonie przy ulicy Parkowej. Nad Biblioteką pieczę sprawuje sandomierski samorząd, który w 100% finansuje jej działalność.

Biblioteka poza oddziałami w głównej siedzibie ma także 2 filie, w których zgromadzone są  32 tysiące woluminów z liczącego 94 tys. księgozbioru MBP., z czego 34 tys. udostępnia się w Wypożyczalni, 18 tyś. w Oddziale dla Dzieci i 10 tys. w Czytelni.

W 1996 r. za szczególne zasługi w upowszechnianiu książki i czytelnictwa placówka otrzymała dyplom od Ministra Kultury i Sztuki. 

 

Sandomierska biblioteka może poszczycić się bardzo atrakcyjnymi tytułami zarówno starodruków, czasopism XIX i XX wiecznych, sandomirianów, regionaliów, a także bardzo cennych  wydawnictw współczesnych.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach około 35 starodruków. Najstarszy z nich pochodzący  z roku 1683 to “Geometra Polski". Do cymeliów należą także “Do Stanisława Małachowskiego Anonima Listów kilka" H.Kołłątaja - I wydanie z 1788 r. oraz 5 starodruków pochodzących z Drukami Jezuickiej w Sandomierzu, w tym “Trojaki pokłon |kaznodziejski niedzielny" z 1732 r.

Cenne zbiory z XIX w. to “Słownik geograficzny Królestwa Polskiego" -1889 r., “Słownik Języka Polskiego" B.Lindego-1854 r. “Bibliografia Johera", encyklopedie:“Staropolska" i “Gutenberga", wielkie wydania literatury, historii i geografii, Kodeks Napoleona oraz herbarze.

W swoich zbiorach posiada wiele książek o Sandomierzu - między innymi “Monografię miasta Sandomierza" M.Bulińskiego -1879, “Wspominenia sandomierskie i opis miasta Sandomierza" J. Chądzyńskiego -1850 r., “Pamiętnik Świętokrzyski" A.Patkowskiego - 1931 r, jak również wiele roczników czasopism, poczynając od roku 1841 takich jak: Tygodnik Ilustrowany, Wędrowiec, Przegląd Tygodniowy, Biblioteka Warszawska oraz czasopisma sandomierskie: Ziemia Sandomierska, Kronika Diecezji Sandomierskiej, Studia Sandomierskie. Ostatnie cenne nabytki Biblioteki to: Encyklopedia Brittanica - 1995 r.,trzytomowy Słownik Języka Angielskiego Webstera.

W 2012 r. za wspaniałe zbiory książek, wyniki działania i wzrastające czytelnictwo, placówka została nominowana do tytułu "Biblioteka Roku 2012".

Uroczystości związane ze stuleciem funkcjonowania MBP

 

Dnia 11 października 2007 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu  obchodziła jubileusz 100- lecia  powstania i działalności.

Po mszy św. odprawionej pod przewodnictwem ks. Biskupa Mariana Zimałka w kościele  św. Józefa, w intencji byłych i obecnych pracowników biblioteki, zaproszeni goście i przyjaciele biblioteki wraz z dyrekcją i pracownikami sandomierskiej książnicy udali się do Sali Rycerskiej Zamku  Kazimierzowskiego, gdzie odbyła się główna uroczystość obchodów.

Na wstępie Barbara Rożek, dyrektor biblioteki, przywitała zaproszonych gości a wśród nich obecni byli:

 Jego Ekscelencja ks. bp Marian Zimałek,
Wice-Wojewoda świętokrzyski-Lech Janiszewski,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego-Marek Kwitek,
Wice-Dyrektor Departamentu Promocji  Edukacji Kultury Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego  w Kielcach- Małgorzata Kowalińska,
sekretarz Starostwa Powiatowego-Ryszard Żołyniak,
Burmistrz Sandomierza-Jerzy Borowski,
przewodniczący Rady Miasta Sandomierza-Janusz Sochacki,
wice-przewodniczący Rady Miasta  Sandomierza- Marceli Czerwiński,
zastępca burmistrza Sandomierza-Krzysztof Krzystanek,
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta- Ewa Kondek,
Jego Magnificencja Rektor  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu-prof. Antoni Gawron,
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach-Andrzej Dąbrowski i pracownice Działu Metodycznego tejże placówki,
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu- Zofia Czub,
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu-ks. Andrzej Rusak,
Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej-ks. Bogusław Pitucha,
Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża- ks. Dziekan Józef Śmigiel,
Proboszcz Parafii Św. Pawła- ks. Krzysztof Rusiecki,
Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu- ks. Andrzej Barzycki,
Dyrektor  Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu- Krzysztof Grądziel,
dyrektorzy bibliotek: Opatów, Połaniec, Ożarów, Zawichost, Obrazów, Samborzec,
Przewodnicząca Oddziału Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu- Krystyna Socha,
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej  w Sandomierzu-Anna Strugalska,
sekretarz Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego i Klubu Miłośników Sandomierza- Henryk Bażant,
Prezes PTTK Oddział w Sandomierzu- Marek Juszczyk,
Prezes Oddziału Polskiego  Towarzystwa Historycznego- dr Robert Kotowski,
przedstawiciel Archiwum Państwowego Oddział w Sandomierzu - Stefan Solanin
oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Szanowna jubilatka odbierała gratulacje, życzenia, podziękowania od przedstawicieli władz, zaprzyjaźnionych  instytucji i osób prywatnych.

W dowód uznania dla zasług placówki burmistrz miasta Sandomierza Jerzy Borowski przyznał Bibliotece honorowe, sandomierskie wyróżnienie “Bene Meritus”
(dobrze zasłużony) w formie symbolicznego klucza do miasta, przyznawanego osobom szczególnie zasłużonym dla Sandomierza.

Otrzymaliśmy jeszcze jeden cenny dar od Burmistrza, makietę rzeźby - filar książek o wysokości 3 metrów, która ma stanąć na Rynku Starego Miasta.

Na tych książeczkach będą zapisywane wydarzenia z dziejów Sandomierza.

Od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa,  otrzymaliśmy herb województwa świętokrzyskiego,

starosta sandomierski Stanisław Masternak podarował bibliotece piękny dyplom  w dowód uznania za zasługi w upowszechnianiu książki i czytelnictwa.

Dyrektor Muzeum Okręgowego Zofia Czub wręczyła Barbarze Rożek piękny dyplom i cenne książki,  które wzbogacą naszą książnicę.

 Otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych  od instytucji kulturalnych  i osób prywatnych min: Krzysztofa Burka,


i prof. Andrzeja Buko, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,  Biblioteki Narodowej .
 

Od dzieci z klasy III ze szkoły podstawowej nr 2  w Sandomierzu , której wychowawcą  jest  Danuta Poros otrzymaliśmy piękną laurkę z wierszem okolicznościowym ułożonym przez najmłodszych i podpisami dzieci,  które często odwiedzają naszą bibliotekę i są jej wiernymi czytelnikami.

Docenieni zostali również pracownicy biblioteki.

Srebrny Krzyż Zasługi przyznany został Barbarze Chmielewskiej, brązowy- Małgorzacie Chrzelest i Marcie Chorab.

Natomiast odznaczenia “Zasłużony dla Kultury Polskiej”otrzymały: Małgorzata Polasz i Elżbieta Ukraińska.

Przyjaciele biblioteki, wierni czytelnicy, byli pracownicy sandomierskiej książnicy oraz zaprzyjaźnione biblioteki i współpracujące z nami instytucje kultury obdarowani  zostali pamiątkowymi medalami z wizerunkiem patrona – Jana Długosza, oraz wydawnictwem  poświęconym Michałowi Świerzowiczowi, któremu
poświęcona  była wystawa prezentowana w holu zamkowym.

Uczestnicy obchodów obejrzeli pokaz multimedialny prezentujący “Dzieje MBP w latach 1907-2007”, oraz wysłuchali referatów, pierwszego o życiu i pracy Michała Świerzowicza, wieloletniego bibliotekarza sandomierskiej biblioteki, nauczyciela, wychowawcy, społecznika, autorstwa Małgorzaty Chrzelest,
drugi zaś pt. “Biblioteka-świątynią słowa” wygłosił dr Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

 Na zakończenie wysłuchaliśmy wielu szlagierów w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz obejrzeliśmy popis marżonetek. Potem wszyscy udali się na lunch.

Z okazji tak zacnego jubileuszu  Biblioteka wydała publikację autorstwa Małgorzaty Chrzelest pt. : "Przywrócony pamięci. Michał Świerzowicz 1889-1954,

wydała płytę z prezentacją komputerową, dotyczącą historii i działalności sandomierskiej książnicy

oraz wybito okolicznościowy medal z wizerunkiem patrona Biblioteki Jana Długosza

  

 

Kalendarium

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny