biblioteka w liczbach

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu w roku 2023

 

                        1. Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych:    

                           Ogółem - 111 058   j. inw.
                                  z tego:
                                  księgozbiór - 109 418 vol.
                                  zbiory specjalne - 1640  j. inw.
                                  w tym audiobooki  - 1214 j. inw.

                         2. Przybyło ogółem  - 4 257 j. inw.

                                  Z tego zakupiono - 2530 j. inw. na kwotę 36 116 zł 
                                  w tym:
                                  ze środków własnych - 840 j. inw. na kwotę 23 850 zł
                                  ze środków MKiDN - 289 j. inw. na kwotę 12 266 zł

                                                                  
                                                                  
                                             3. Prenumerowano 16 czasopism, z tego 1 tyt. dla dzieci
                                    i młodzieży

                                  4. Wypożyczono ogółem 64 850 j. inw.
                                                   z tego: 60 526 vol. książek
                                                             
                                     Wypożyczenia międzybiblioteczne:  30 j. inw.                 

                                 5. Czytelnicy ogółem - 3 245 osób
                                 6. Bibliotekę odwiedziło ogółem  33 970 osób
                                                  z tego:
                                                             wypożyczalnia  22 836 os.
                                                                     czytelnia 2431 os.
                                                   czytelnia internetowa  594 os.
                                                    imprezy biblioteczne   8 109 os.
                                                                           
                                  7.
W Czytelni udostępniono na miejscu    6 944  j. inw. 
                                                                        w t
ym książki:   3 655 vol.

                                 8. Udzielono 3 938 informacji

                                 9. Ilość wejść na stronę internetową MBP - 62 772
                                                                                    w tym 21 844 w 2023 r.

                                10.  Do katalogu komputerowego,  który udostępniony jest już w wersji on-line wprowadzono ok. 60 % zbiorów biblioteki.

 


Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu w roku 2022

 

                        1. Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych:    

                           Ogółem - 109 281   j. inw.
                                  z tego:
                                  księgozbiór - 107 764 vol.
                                  zbiory specjalne - 1517  j. inw.
                                  w tym audiobooki  - 1172 j. inw.

                         2. Przybyło ogółem  - 2 585 j. inw.

                                  Z tego zakupiono - 1 520 j. inw. na kwotę 39 183 zł 
                                  w tym:
                                  ze środków własnych - 1 042 j. inw. na kwotę 25 708 zł
                                  ze środków MKiDN - 478 j. inw. na kwotę 13 475 zł

                                                                  
                                                                  
                                             3. Prenumerowano 24 czasopisma, z tego 1 tyt. dla dzieci
                                    i młodzieży

                                  4. Wypożyczono ogółem 47 564 j. inw.
                                                   z tego: 45 387 vol. książek
                                                             
                                     Wypożyczenia międzybiblioteczne:  19 j. inw.                 

                                 5. Czytelnicy ogółem - 2 590 osób
                                 6. Bibliotekę odwiedziło ogółem  26 175 osób
                                                  z tego:
                                                             wypożyczalnia  16 847 os.
                                                                     czytelnia      1099 os.
                                                   czytelnia internetowa      445 os.
                                                    imprezy biblioteczne    7 784 os.
                                                                           
                                  7.
W Czytelni udostępniono na miejscu    2 721  j. inw. 
                                                                                       
w tym:   1 254 vol.

                                 8. Udzielono 3 795 informacji

                                 9. Ilość wejść na stronę internetową MBP - 40 928
                                                                                 w tym 16 107 w 2022 r.

                                10.  Do katalogu komputerowego,  który udostępniony jest już w wersji on-line wprowadzono ok. 57 % zbiorów biblioteki.
 


Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu w roku 2021

 

                        1. Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych:    

                           Ogółem - 108 470   j. inw.
                                  z tego:
                                  księgozbiór - 107 070 vol.
                                  zbiory specjalne - 1400  j. inw.
                                  w tym audiobooki  - 1061 j. inw.

                         2. Przybyło ogółem  - 2 440 j. inw.

                                  Z tego zakupiono - 1759 j. inw. na kwotę 31 610 zł 
                                  w tym:
                                  ze środków własnych - 1028 j. inw. na kwotę 25 360 zł
                                  ze środków MKiDN - 239 j. inw. na kwotę 6250 zł

                                                                  
                                                                  
                                             3. Prenumerowano 23 czasopisma, z tego 2 tyt. dla dzieci
                                    i młodzieży

                                  4. Wypożyczono ogółem 50 417 j. inw.
                                                   z tego: 49 074 vol. książek
                                                             
                                     Wypożyczenia międzybiblioteczne:  9 j. inw.                 

                                 5. Czytelnicy ogółem - 2182 osoby
                                 6. Bibliotekę odwiedziło ogółem  19 490 osoby
                                                  z tego:
                                                             wypożyczalnia  17 620 os.
                                                                     czytelnia       135 os.
                                                   czytelnia internetowa       192 os.
                                                    imprezy biblioteczne    1 543 os.
                                                                           
                                  7.
W Czytelni udostępniono na miejscu    1 885 j. inw. 
                                                                                       
w tym:   1 865 vol.

                                 8. Udzielono 2 130 informacji

                                 9. Ilość wejść na stronę internetową MBP - 34 716
                                                                                  w tym 7 785 w 2021 r.

                                10.  Do katalogu komputerowego,  który udostępniony jest już w wersji on-line wprowadzono ok. 56 % zbiorów biblioteki.

 


Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu w roku 2020

 

                        1. Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych:    

                           Ogółem - 107 810   j. inw.
                                  z tego:
                                  księgozbiór - 106 499 vol.
                                  zbiory specjalne - 1311  j. inw.
                                  w tym audiobooki  - 972 j. inw.

                         2. Przybyło ogółem  - 2 847 j. inw.

                                  Z tego zakupiono - 1759 j. inw. na kwotę 43 919 zł 
                                  w tym:
                                  ze środków własnych - 1391 j. inw. na kwotę 35 169 zł
                                  ze środków MKiDN - 368 j. inw. na kwotę 8750 zł

                                                                  
                                                                  
                                             3. Prenumerowano 53 czasopisma, z tego 7 tyt. dla dzieci
                                    i młodzieży

                                  4. Wypożyczono ogółem 45 957 j. inw.
                                                   z tego: 44 661 vol. książek
                                                             
                                     Wypożyczenia międzybiblioteczne:  36 j. inw.                 

                                 5. Czytelnicy ogółem - 2687 osoby
                                 6. Bibliotekę odwiedziło ogółem  23 084 osoby
                                                  z tego:
                                                             wypożyczalnia  18 087 os.
                                                                     czytelnia    2 213 os.
                                                   czytelnia internetowa   520 os.
                                                    imprezy biblioteczne  2 264 os.
                                                                           
                                  7.
W Czytelni udostępniono na miejscu  10 099 j. inw. 
                                                                                       
w tym:  3745 vol.

                                 8. Udzielono 5861 informacji

                                 9. Ilość wejść na stronę internetową MBP - 33980
                                                                                   w tym 6212 w 2020 r.

                                10.  Do katalogu komputerowego,  który udostępniony jest już w wersji on-line wprowadzono ok. 58 % zbiorów biblioteki.
                                 
 
W 2020 r. otworzono Multiroom - pomieszczenie z "magicznym dywanem" dla najmłodszych i seniorów.

Moderator Dyskusyjnego Klubu Książki MBP w Sandomierzu - Małgorzata Chrzelest otrzymała I nagrodę za najlepszą recenzję książki w miesiącu marcu (recenzja dotyczyła "Klaśnięcia jednej dłoni" Richarda Flanagana) w ramach konkursu "Klubowicze do klawiatur" organizowanego przez Instytut Książki.
 


Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu w roku 2019

 

                            1. Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych:    

                                  Ogółem - 109 993   j. inw.
                                  z tego:
                                  księgozbiór - 108 682 vol.
                                  zbiory specjalne - 1311  j. inw.
                                  w tym audiobooki  - 972 j. inw.

                                  2. Przybyło ogółem  - 2 388 j. inw.

                                  Z tego zakupiono - 1799 j. inw. na kwotę 43 524 zł 
                                  w tym:
                                  ze środków własnych - 1316 j. inw. na kwotę 31 324 zł
                                  ze środków MKiDN - 483 j. inw. na kwotę 12 203 zł

                                                                  
                                                                  
                                             3. Prenumerowano 60 czasopism, z tego 7 tyt. dla dzieci i młodzieży

                                  4. Wypożyczono ogółem 73 287 j. inw.
                                                   z tego:
                                                              67599 vol. książek
                                                              1095 j. inw. zbiorów specjalnych   
                                     Wypożyczenia międzybiblioteczne:  56 j. inw.                 

                                 5. Czytelnicy ogółem - 3144 osoby
                                 6. Bibliotekę odwiedziło ogółem  47 731 osób
                                                  z tego:
                                                             wypożyczalnia  29 946 os.
                                                                     czytelnia    4 584 os.
                                                   czytelnia internetowa  1 542 os.
                                                    imprezy biblioteczne  10 049 os.
                                                                            inne  1 610 os.
 
                                  7.
W Czytelni udostępniono na miejscu  20 650 j. inw. 
                                                                                
w tym:  8587 vol.

                                 8. Udzielono 12 174 informacje

                                 9. Ilość wejść na stronę internetową MBP - 27768
                                                                                w tym 6442 w 2019 r.

                                10.  Do katalogu komputerowego,  który udostępniony jest już w wersji on-line wprowadzono ok. 51 % zbiorów biblioteki.
                                 
W 2019 r.  MBP była nominowana do tytułu  "Biblioteka Roku 2018 województwa świętokrzyskiego" w XIII edycji  Konkursu.

Dyskusyjny Klub Książki działający w Bibliotece zajął po raz drugi I miejsce wśród Klubów DKK na terenie woj. świętokrzyskiego.

 


Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu w roku 2018       

                          1. Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych:

                                  Ogółem - 109 974   j. inw.
                                  z tego:
                                  księgozbiór - 108 663 vol.
                                  zbiory specjalne - 1311  j. inw.
                                  w tym audiobooki  - 972 j. inw.

                                  2. Przybyło ogółem  - 2 415 j. inw.

                                  Z tego zakupiono - 1563 j. inw. na kwotę 37 640 zł 
                                  w tym:
                                  ze środków własnych - 1071 j. inw. na kwotę 25 454 zł
                                  ze środków MKiDN - 492 j. inw. na kwotę 12 186 zł

                                                                  
                                                                  
                                             3. Prenumerowano 63 czasopisma, z tego 9 tyt. dla dzieci i młodzieży

                                  4. Wypożyczono ogółem 76 841 j. inw.
                                                   z tego:
                                                              71 677 vol. książek
                                                              1241 j. inw. zbiorów specjalnych   
                                     Wypożyczenia międzybiblioteczne:  89 j. inw.                 

                                 5. Czytelnicy ogółem - 3 320 osób
                                 6. Bibliotekę odwiedziło ogółem  50 250 osób
                                                  z tego:
                                                             wypożyczalnia  31 626 os.
                                                                     czytelnia  4 466 os.
                                                   czytelnia internetowa  1 536 os.
                                                    imprezy biblioteczne  11 082 os.
                                                                            inne  1 540 os.
 
                                  7.
W Czytelni udostępniono na miejscu  20 673 j. inw. 
                                                                                 
w tym:  8227 książek

                                 8. Udzielono 13 202 informacji

                                 8. Ilość wejść na stronę internetową MBP - 11 621

                              9.  Do katalogu komputerowego,  który udostępniony jest  już w wersji on-line wprowadzono ok. 48 % zbiorów bibliotekiDziałalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu w roku 2017       

                           1. Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych:

                                  Ogółem - 110 879
                                  z tego:
                                  księgozbiór - 109 734 vol.
                                  zbiory specjalne - 1145  j. inw.
                                  w tym audiobooki  - 807 j. inw.

                                  2. Przybyło ogółem  - 2 406 j. inw.

                                  Z tego zakupiono - 1617 j. inw. na kwotę 37 976 zł 
                                  w tym:
                                  ze środków własnych - 1083 j. inw. na kwotę 25 238 zł
                                  ze środków MKiDN - 534 j. inw. na kwotę 12 738 zł

                                                                  
                                                                  
                                            3. Prenumerowano 66 czasopism, z tego 9 tyt. dla dzieci i młodzieży

                                  4. Wypożyczono ogółem 80 612 j. inw.
                                                   z tego:
                                                              73 573 vol. książek
                                                              1434 j. inw. zbiorów specjalnych   
                                     Wypożyczenia międzybiblioteczne:  72 j. inw.                 

                                 5. Czytelnicy ogółem - 3 345 osób
                                 6. Bibliotekę odwiedziło ogółem  49 900 osób
                                                  z tego:
                                                             wypożyczalnia  28 859 os.
                                                                     czytelnia  8 521 os.
                                                   czytelnia internetowa  808 os.
                                                    imprezy biblioteczne  10 209 os.
                                                                            inne 1503 os.
 
                                  7.
W Czytelni udostępniono na miejscu  20 493 j. inw. 
                                                                                 
w tym: książek 8623

                                 8. Udzielono 13 715 informacji

                                 8. Ilość wejść na stronę internetową MBP - 9705

                              9.  Do katalogu komputerowego,  który udostępniony jest  już w wersji on-line wprowadzono ok. 45% zbiorów biblioteki

 

                                   

 

Wyszukaj w katalogu on-line

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny