SANDOMIERZANIN

 

 

 

Nasze pismo tradycją nawiązuje do czasopisma, które zaczęło się ukazywać osiemdziesiąt osiem lat temu. Tamten "Sandomierzanin" był wydawany przez W. Rojskiego, a redagowany m. in. przez Stanisława Fitaszewskiego, M. Skorupską, Ks. Józefa Rokosznego, Higina Kamińskiego, Juliusza Targowskiego, F. Świerzyńskiego, ks. Jana Gajkowskiego, ks. Stanisława Krajewskiego i Maksymiliana Skotnickiego. Wymienione osoby na trwałe zapisały się na kartach historii naszego miasta i regionu.

 

"Sandomierzanin" ukazujący się w latach 1912 -1914, ze względu na istniejącą wówczas cenzurę i poruszane na jego łamach problemy, miał rozliczne kłopoty z rosyjskimi władzami państwowymi. Obecnie wznawiamy wydawanie tego tytułu w jakże innych warunkach. Przyświeca nam jednak ten sam cel, który postawili przed sobą nasi poprzednicy. Znajduje się on w prawdzie zawartej w testamencie ostatniego Jagiellona, króla Zy­gmunta Augusta: "Zgodą rzeczy małe rosną, niezgodą wielkie upadają."

 

Nie chcemy i nie będziemy nikogo uwielbiać ani potępiać. Będziemy się starali, aby nasz Czytelnik dostrzegał za naszym pośrednictwem zarówno dobre rzeczy, jak również ułomności i wady w otaczającej nas rzeczywistości. W miarę możliwości postaramy się wskazać środki, które by te wady usunęły, a ułomności leczyły. Nie mamy aspiracji do konkurowania na rynku prasowym z jakimkolwiek czasopismem. "Sandomie­rzanin" - mamy nadzieję - stanie się pismem, po które dodatkowo będzie się sięgało z potrzeby serca, niezależnie od upodobań, przyzwyczajeń czy sympatii politycznych.


"Jednością silni" to dewiza twórców tamtego i obecnego "Sandomierzanina". Dlatego też łamy naszego pisma otwieramy dla wszystkich, którym nie są obojętne problemy naszego miasta.

Redakcja

Telefon do redakcji: 15 832-24-10

Wyszukaj w katalogu on-line

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny